Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde, det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde. Vissa andelsklasser omfattas av särskilda villkor som framgår av informationsbroschyren. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.

Alla fonder

Här kan du enkelt filtrera fram och jämföra våra fonder

Ser du inte vår fondlista?
Om du inte ser vår fondlista i webbläsaren Edge, så prova istället Google Chrome.
Stängda handelsdagar
  • Sammanfattning
  • Avkastning
  • Årsavkastning
  • Avgifter
  • Risk
  • Fondinfo
  • Övrigt
  • Dokument
  • Hållbarhet